Právní upozornění – autorská práva

Agentura GSA zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s platnými pravidly pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a pro volný pohyb těchto údajů (v současné době nařízení (EU) 2018/1725).

Ačkoli většinu našich internetových stránek můžete prohlížet bez poskytnutí jakýchkoli informací o sobě, v některých případech jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány (např. údaje nezbytné k tomu, abyste nás mohli kontaktovat). Příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici pro každou operaci zpracování těchto údajů v příslušné části internetových stránek agentury. V těchto prohlášeních naleznete podrobnosti o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů, účel(y) zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie jejich příjemců, vaše práva jakožto subjektu údajů a informace o době uchovávání vašich osobních údajů.

Agentura GSA spravuje tuto internetovou databázi pouze pro informační účely. Ačkoli bylo při přípravě obsahu internetových stránek vynaloženo veškeré úsilí, aby se zabránilo chybám a/nebo nepřesnostem, agentura GSA neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o přesnost, úplnost nebo aktuálnost tohoto obsahu. Poskytnutý obsah nemá být považován za odborné nebo právní poradenství. Uvedení zmínky o konkrétních společnostech nebo výrobcích určitých výrobců neznamená, že jsou agenturou GSA schváleny nebo doporučovány přednostně před jinými podobnými společnostmi nebo výrobky, které zmíněny nejsou.

Internetové stránky a obecně dokumenty a cokoli v nich obsažené jsou nabízeny „v dané podobě“, a to v právním a skutečném stavu takové, jaké jsou. Přístup k internetovým stránkám a používání jakýchkoliv na nich umístěných materiálů probíhá pod výhradní odpovědností a výlučnou kontrolou uživatele. Agentura GSA neodpovídá za žádné škody nebo jiné nároky či požadavky vzniklé v důsledku nesprávných, nedostatečných nebo neplatných údajů nebo vyplývající z používání, kopírování nebo zobrazování obsahu nebo v souvislosti s používáním, kopírováním nebo zobrazováním obsahu v rozsahu povoleném evropskými a vnitrostátními právními předpisy.

Obsah může být kdykoli bez předchozího upozornění pozměněn.

Zjistíte-li jakékoli chyby nebo nesouhlasíte-li s tím, aby byl váš výrobek uveden na těchto internetových stránkách, kontaktujte nás zde. Vaší připomínkou se budeme zabývat nebo přistoupíme k odstranění daného obsahu.