Kontakt

GSA veebilehe www.usegalileo.eu kontaktvormil esitatavate isikuandmete töötlemise nõusolekuvorm

Nõusolekuvormi teave:

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt võib teie isikuandmete töötlemine nimetatud eesmärkidel toimuda teie vabal, konkreetsel, teadlikul ja ühemõttelisel nõusolekul.

Vormi eesmärk on saada nimetatud nõusolek kooskõlas kehtivate seadustega, arvestades eelkõige teie kui andmesubjekti õigusi.

Täielik teave töötlemisoperatsioonide ja -viiside kohta on privaatsusavalduses, millega soovitame tutvuda.

Juhime tähelepanu asjaolule, et kui koos päringuga ei esitata konkreetset nõusolekut isikuandmete töötlemiseks seoses päringule vastamisega, siis päringule vastust ei saadeta.

Samuti teavitame teid sellest, et teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta; selleks saatke e-kiri com@euspa.europa.eu. Päringule sellisel juhul vastust ei saadeta.

Eelöeldut arvestades palume teil täita allpool esitatud vorm.

Nõusolekuvorm:

Annan käesolevaga teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks privaatsusavalduses osutatud viisil järgmisel eesmärgil:

- vastamine päringule, mis esitati GSA veebilehe https://www.usegalileo.eu/ET/contact.html veebipõhise kontaktvormi kaudu*

Olen nimetatud privaatsusavalduse läbi lugenud ja sellest aru saanud.*

*Kohustuslikud väljad