Téigh i dteagmháil le

Foirm thoilithe maidir leis an gcaoi a ndéileáiltear le sonraí pearsanta i ndáil leis an bhfoirm theagmhála ar líne ar shuíomh gréasáin GSA www.usegalileo.eu

Faisnéis faoin bhfoirm thoilithe:

De réir na reachtaíochta maidir le cosaint sonraí, is féidir déileáil le do shonraí pearsanta chun críocha an ábhair atá i gceist faoi réir do thoilithe, ar toiliú é atá á thabhairt de do dheoin féin, go sonrach, go feasach agus gan débhrí.

Tá sé mar aidhm ag an bhfoirm seo an toiliú sin a bhailiú i gcomhréir leis na dlíthe is infheidhme, agus aird á tabhairt go háirithe ar do chearta mar dhuine is ábhar do na sonraí.

Tá faisnéis iomlán maidir leis na hoibríochtaí próiseála agus na mionsonraí a bhaineann leis sin sa ráiteas príobháideachais ábhartha, agus tugtar cuireadh duit an ráiteas sin a léamh.

Tarraingímid d’aird ar an bhfíric nach gcuirfear aon fhreagra ar fáil sa chás nach dtabharfar toiliú sonrach leis an déileáil le sonraí pearsanta maidir le freagairt a sholáthar i leith na ceiste a cuireadh isteach.

Táimid ag cur in iúl duit freisin go bhfuil de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith trí r-phost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas com@euspa.europa.eu. I gcás den sórt sin, ní chuirfear aon fhreagra ar fáil ar an gceist a cuireadh isteach. Ar bhonn an méid seo thuas, iarraimid ort an fhoirm seo thíos a líonadh isteach.

Foirm thoilithe

Dearbhaím leis seo go bhfuil mo thoiliú feasach á thabhairt agam leis an déileáil le mo chuid sonraí pearsanta de réir na rialacha mionsonraithe atá leagtha amach sa ráiteas príobháideachais chun na críche seo a leanas:

- Freagra a sholáthar i leith na ceiste a cuireadh isteach tríd an bhfoirm theagmhála atá ar fáil ar líne ar shuíomh gréasáin GSA https://www.usegalileo.eu/GA/contact.html**

Léigh mé agus tuigim an ráiteas príobháideachais sonrach* .

*Tá na réimsí seo riachtanach