Fógra dlíthiúil

Déanann an Ghníomhaireacht Eorpach um Chórais Dhomhanda um Loingseoireacht Satailíte (GSA) na sonraí pearsanta uile a phróiseáil i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta á bpróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (Rialachán (AE) 2018/1725 faoi láthair).

Cé gur féidir an chuid is mó den láithreán gréasáin a bhrabhsáil gan aon fhaisnéis fút féin a thabhairt, déantar faisnéis phearsanta a bhailiú agus a phróiseáil i gcásanna áirithe (amhail sonraí atá riachtanach chun dul i dteagmháil linn). Tá ráitis phríobháideachais ábhartha ar fáil i gcás gach oibríochta próiseála sa chuid ábhartha den láithreán gréasáin. Sna ráitis phríobháideachais sin, tabharfar sonraí duit maidir leis an rialaitheoir agus leis an oifigeach cosanta sonraí, cuspóir nó cuspóirí na hoibríochta próiseála, na catagóirí sonraí pearsanta atá i gceist, catagóirí faighteoirí na sonraí pearsanta sin, do chearta mar dhuine is ábhar do na sonraí agus faisnéis faoi thréimhse choinneála do shonraí pearsanta.

Coinníonn an GSA an bunachar sonraí ar líne seo chun críocha faisnéise amháin. Cé go ndearnadh gach cúram agus ábhar an láithreáin ghréasáin á ullmhú chun earráidí agus/nó míchruinnis a sheachaint, ní ghlacann an GSA aon bharánta maidir le cruinneas, iomláine nó stádas cothrom le dáta an ábhair. Níl sé beartaithe go ndéanfaí an t-ábhar a chuirtear ar fáil a fhorléiriú mar chomhairle ghairmiúil nó mar chomhairle dhlí. Ní thugann an tagairt do chuideachtaí sonracha nó do tháirgí monaróirí áirithe le tuiscint go bhfuil siad formhuinithe nó molta ag an GSA de rogha ar chinn eile den chineál céanna nach luaitear.

Tá an láithreán gréasáin, agus go ginearálta na doiciméid agus aon rud atá ann ar fáil “mar atá”, sa stádas dlíthiúil agus de facto mar atá siad. Beidh rochtain ar an láithreán gréasáin agus úsáid aon ábhair atá ann faoi fhreagracht eisiach agus aonair an úsáideora agus faoi rialú eisiach an úsáideora. Ní bheidh an GSA faoi dhliteanas i leith aon chineál damáistí nó éileamh eile nó éileamh arna dtabhú de thoradh sonraí atá mícheart, neamhleor nó neamhbhailí, nó a eascraíonn as nó i dtaca le húsáid, cóipeáil nó taispeáint an ábhair, sa mhéid a cheadaítear le dlíthe Eorpacha agus náisiúnta.

Féadfaidh an t-ábhar a bheith faoi réir athruithe tráth ar bith gan fógra a thabhairt roimh ré.

Má aimsíonn tú aon earráidí nó i gcás nach n-aontaíonn tú do tháirge bheith liostaithe ar an láithreán gréasáin seo, téigh i dteagmháil linn anseo agus tabharfaimid aghaidh ar do chuid tuairimí nó déanfaimid an t-ábhar a bhaint.