Kontaktai

Sutikimo forma dėl asmens duomenų tvarkymo, susijusio su internetine kontaktine forma GSA svetainėje www.usegalileo.eu.

Informacija apie sutikimo formą:

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik gavus jūsų laisvą, konkretų, informuotumu pagrįstą ir nedviprasmišką sutikimą.

Dabartine forma siekiama gauti tokį sutikimą laikantis taikytinų teisės aktų, visų pirma atsižvelgiant į jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

Išsami informacija apie duomenų tvarkymo operacijas ir jų sąlygas pateikiama atitinkamame pareiškime apieprivatumo apsaugą apie privatumo apsaugą, kurį siūlome perskaityti.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nesant konkretaus sutikimo tvarkyti asmens duomenis, susijusius su atsakymo į pateiktą užklausą pateikimu, atsakymo nepateiksime.

Taip pat pranešame, kad turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, atsiųsdami e. laišką e. pašto adresu com@euspa.europa.eu. Tokiu atveju į pateiktą užklausą neatsakome.

Atsižvelgiant į tai, kas išvardyta pirmiau, maloniai prašome užpildyti žemiau esančią formą.

Sutikimo forma:

Informuoju, kad sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis pareiškime apie privatumo apsaugą pnurodytų sąlygų, siekiant:

- Atsakyti į užklausą, pateiktą naudojantis kontaktine forma, kurią galima rasti GSA interneto svetainėje https://www.usegalileo.eu/LT/contact.html*

Specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą perskaičiau ir supratau* .

*Šiuos laukus užpildyti būtina.