Teisinis pranešimas

Visus asmeninius duomenis GSA tvarko laikydamasi taikomų taisyklių dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (šiuo metu Reglamentas (EB) Nr. 2018/1725).

Nors didžiąją šios tinklavietės dalį galima peržiūrėti neteikiant jokios informacijos apie save, kai kuriais atvejais asmens duomenys renkami ir tvarkomi (pvz., susisiekti su mumis reikalingi duomenys). Su kiekviena duomenų tvarkymo operacija susiję pareiškimai apie privatumo apsaugą pateikiami atitinkamame svetainės skyriuje. Šiuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą bus pateikta išsami informacija apie duomenų valdytoją ir duomenų apsaugos pareigūną, tvarkymo tikslą (-us), atitinkamų asmens duomenų kategorijas, tokių asmens duomenų gavėjų kategorijas, jūsų, kaip duomenų subjekto, teises ir informaciją apie jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpį.

GSA tvarko šią internetinę duomenų bazę tik informavimo tikslais. Nors rengiant interneto svetainės turinį buvo imtasi visų priemonių, kad būtų išvengta klaidų ir (arba) netikslumų, GSA neprisiima atsakomybės dėl turinio tikslumo, išsamumo ar aktualumo. Pateiktas turinys nelaikytinas profesine ar teisine konsultacija. Konkrečių bendrovių ar tam tikrų gamintojų produktų paminėjimas nereiškia, kad GSA juos remia ar rekomenduoja arba teikia pirmenybę kitų panašaus pobūdžio, bet nepaminėtų produktų atžvilgiu.

Interneto svetainė ir joje esantys dokumentai ir visas turinys pateikiami nieko nekeičiant, išsaugant dabartinį jų teisinį ir de facto statusą. Už prieigą prie interneto svetainės ir visų jos informacinių priemonių naudojimą vienintelė ir išimtinė atsakomybė ir išskirtinė kontrolė tenka vartotojui. GPI neatsako už jokią žalą ar kitus skundus ar reikalavimus, pateiktus dėl neteisingų, nepakankamų ar negaliojančių duomenų arba kilusius dėl turinio naudojimo, kopijavimo ar rodymo, kiek tai leidžiama pagal Europos ir nacionalinius teisės aktus.

Turinys gali būti keičiamas bet kada ir be išankstinio įspėjimo.

Jei pastebėjote kokių nors klaidų arba nenorite, kad jūsų produktas būtų minimas šioje interneto svetainėje, susisiekite su mumis čia. Jūsų pastaba bus išnagrinėta arba informacija pašalinta.