Databeskyttelseserklæring vedrørende beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med online-kontaktformularen på www.useGalileo.eu

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de gældende regler om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (nuværende forordning (EF) nr. 2018/1725).

Følgende information om databeskyttelse beskriver de kriterier, efter hvilke dataene indsamles, behandles og anvendes i forbindelse med online-kontaktformularen på GSA's websted www.usegalileo.euah ok

Den dataansvarliges og databeskyttelsesrådgiverens identitet:
Dataansvarlig: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA), chef for kommunikationsafdelingen, com@euspa.europa.eu

Databeskyttelsesrådgiver: Det Europæiske GNSS-Agentur, databeskyttelsesrådgiver, dpo@euspa.europa.eu

Formålet med behandlingen:

Formålet med behandlingen er at give svar på forespørgsler fra webbrugere.

Oplysninger/de berørte kategorier af oplysninger:
 Fornavn, efternavn, e-mailadresse, årsag til at kontakte GSA og meddelelse til GSA (fritekstfelt)

Modtagere/kategorier af modtagere af de behandlede oplysninger:

Adgang til personoplysninger gives efter "need to know"-princippet til:

 • et begrænset antal af GSA's ansatte, som forvalter webstedets kontaktformular
 • databehandlere: GSA benytter følgende eksterne kontrahenter, som er bundet af regler om beskyttelse af personoplysninger, der svarer til dem, der gælder for GSA:
  1. et begrænset antal af den del af kontrahenternes personale, som har ansvar for kommunikationstjenesterne.
  2. et begrænset antal af den del af kontrahenternes personale, som har ansvar for levering af hostingtjenester til GSA's servere.

Alle modtagere skal mindes om, at de ikke må anvende de modtagne oplysninger til andre formål end det, de er indsendt til.

Behandlingens retsgrundlag/lovlighed:
 Behandlingen er baseret på den registreredes samtykke (art. 5, stk. 1, litra d), i forordning nr. 2018/1725): de registrerede giver entydigt deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger ved at udfylde og indsende samtykkeformularen, hvilket er obligatorisk for at kunne indsende online-kontaktformularen.

Oplysninger om opbevaringsperioden for personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt at følge op på e-mailen, men højst tre måneder fra datoen for indsendelse af e-mailen.
 • Personoplysninger lagres elektronisk på ovennævnte kontrahenters servere, som er beliggende i EU og underlagt de nødvendige sikkerhedsbestemmelser.

Den registreredes rettigheder:

Registrerede har ret til:

 • Information om, hvorvidt deres personoplysninger behandles, adgang til oplysningerne og detaljerede oplysninger om behandlingen
 • Berigtigelse af urigtige personoplysninger
 • Sletning af personlige oplysninger, hvis de lovmæssige betingelser er opfyldt
 • Begrænsning af behandlingen, hvis de lovmæssige betingelser er opfyldt
 • Dataportabilitet
 • Tilbagetrækning af deres samtykke til behandling af personoplysninger når som helst, uden at det berører lovligheden af behandlingen, inden samtykket trækkes tilbage
 • Indsendelse af klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) på EDPS@edps.europa.eu hvis de finder, at behandlingen ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2018/1725.

Anmodninger om udøvelse af alle ovennævnte rettigheder skal rettes til GSA’s kommunikationsafdeling på com@euspa.europa.euog indeholde en klar beskrivelse af, hvad der anmodes om. 

Anmodninger om udøvelse af alle ovennævnte rettigheder skal rettes til GSA’s kommunikationsafdeling på com@euspa.europa.euog indeholde en klar beskrivelse af, hvad der anmodes om.

Kontaktoplysninger:

Vedrørende behandlingen af dine personoplysninger: com@euspa.europa.eu.

Vedrørende fortolkning, anvendelse eller overtrædelse af forordning (EU) 2018/1725: Den databeskyttelsesansvarlige (DPO) hos GSA på dpo@euspa.europa.eu.