Az adatvédelmi nyilatkozat az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadott személyes adatok védelméről elérhető a www.useGalileo.eu

A személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, alkalmazandó szabályoknak (jelenleg az (EU) 2018/1725 rendeletnek) megfelelően történik.

A következő adatvédelmi információs közlemény felvázolja azokat a kritériumokat, amelyek alapján az adatokat összegyűjtik, kezelik és felhasználják az internetes kapcsolatfelvételi űrlapon a GSA honlapján: www.usegalileo.eu.

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő személye:
Adatkezelő: Európai GNSS Ügynökség (GSA), a kommunikációs osztály vezetője; com@euspa.europa.eu

Adatvédelmi tisztviselő: Európai GNSS Ügynökség (GSA), adatvédelmi tisztviselővelő; dpo@euspa.europa.eu

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a webfelhasználók által benyújtott kérdésekre való válaszadás.

Érintett adatok/adatkategóriák:
 Vezetéknév, utónév, e-mail-cím, a GSA -val való kapcsolatfelvétel oka és a GSA-nak szánt üzenet (kitölthető szöveges mező)

A kezelt adatok címzettjei/címzettjeinek kategóriái:

A személyes adatokhoz való hozzáférést a „szükséges ismeret” elve alapján biztosítjuk az alábbi személyek számára:

 • a GSA honlapjának kapcsolatfelvételi űrlapját kezelő munkatársak korlátozott köre;
 • adatfeldolgozók: A GSA a következő külső vállalkozókat foglalkoztatja, akiket a GSA-ra vonatkozókkal azonos személyesadat-védelmi szabályok kötnek:
  1. a GSA kommunikációs szolgáltatásokért felelős vállalkozóinak korlátozott köre;
  2. a GSA szervereinek tárhelyszolgáltatásáért felelős GSA vállalkozók korlátozott köre.

Az összes címzettet emlékeztetni kell azon kötelezettségére, hogy a továbbított adatokat nem használhatja fel a továbbítás céljától eltérő célokra.

Az adatkezelés jogalapja/jogszerűsége:
 Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja): az internetes kapcsolatfelvételi űrlap benyújtásához kötelező hozzájárulási űrlap kitöltésével és elküldésével az érintett egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

Tájékoztatás a személyes adatok megőrzésének időtartamáról:

 • A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az e-maillel kapcsolatban nyomon követő intézkedésekre van szükség; azonban ez az időtartam nem lehet hosszabb az e-mail elküldésétől számított három hónapnál.
 • A személyes adatokat a fent említett GSA-vállalkozóknak az EU-ban található, a szükséges biztonsági előírásoknak megfelelő szerverein tárolják.

Az érintett jogai:

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy:

 • megerősítést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, hozzáférjen az adatokhoz, és részletes tájékoztatást kapjon az adatkezelésről;
 • a pontatlan személyes adatokat helyesbítse;
 • a személyes adatok törlését kérje, ha a jogszabályi rendelkezések már teljesültek;
 • az adatkezelést korlátozza, ha a jogszabályi rendelkezések már teljesültek;
 • gyakorolja az adathordozhatósághoz való jogát;
 • a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolva;
 • az európai adatvédelmi biztoshoz az EDPS@edps.europa.eu címen panaszt nyújtson be, ha úgy véli, hogy az adatkezelés nem felel meg az (EU) 2018/1725 rendeletben előírtaknak.

A fent említett jogok gyakorlására irányuló kérelmeket a GSA kommunikációs osztályához kell intézni (com@euspa.europa.eu). Az érintetteket arra kérjük, hogy kérelmüket egyértelműen fejtsék ki. 

A fent említett jogok gyakorlására irányuló kérelmeket a GSA kommunikációs osztályához kell intézni (com@euspa.europa.eu). Az érintetteket arra kérjük, hogy kérelmüket egyértelműen fejtsék ki.

Elérhetőség:

 • A személyes adatainak feldolgozását illetően: com@euspa.europa.eu.
 • A 2018/1725/EK rendelet értelmezésével, alkalmazásával vagy megsértésével kapcsolatban: GSA Adatvédelmi tisztviselő (DPO) a dpo@euspa.europa.eucímen.