Yhteystiedot

Suostumuslomake henkilötietojen käsittelyyn GSA:n verkkosivustolla www.usegalileo.eu olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen osalta

Tietoa suostumuslomakkeesta:

Tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti henkilötietojasi voidaan käsitellä tätä aihetta varten vapaasta tahdosta annetun, nimenomaisen, tietoon perustuvan ja yksiselitteisen suostumuksesi nojalla.

Tämän lomakkeen tarkoituksena on hankkia kyseinen suostumus sovellettavien lakien mukaisesti ja ottaa siinä erityisesti huomioon oikeutesi rekisteröitynä.

Täydelliset tiedot käsittelytoimista ja niiden ehdoista ovat asiaankuuluvassa tietosuojaselosteessa, johon on hyvä tutustua.

Jos esitettyyn tiedusteluun vastaamista varten ei anneta suostumusta henkilötietojen käsittelyyn, vastausta ei anneta.

Sinulla on oikeus perua suostumukseksi milloin tahansa lähettämällä viesti sähköpostiosoitteeseen com@euspa.europa.eu. Siinä tapauksessa esitettyyn tiedusteluun ei anneta vastausta.

Sinua pyydetään täyttämään seuraava lomake edellä kerrotun perusteella.

Suostumuslomake:

Annan täten tietoon perustuvan suostumukseni henkilötietojeni käsittelylle tietosuojaselosteessa ilmoitetuin ehdoin seuraavaan tarkoitukseen.

- GSA:n verkkosivustolla https://www.usegalileo.eu/FI/contact.html olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta esitettyyn tiedusteluun vastaaminen*

Olen lukenut ja ymmärtänyt tietosuojaselosteen* .

*Nämä kentät on täytettävä