Kontakt

Formulář souhlasu týkající se zacházení s osobními údaji ve vztahu k on-line kontaktnímu formuláři na internetových stránkách agentury GSA www.usegalileo.eu.

Informace k formuláři souhlasu:

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů může zacházení s osobními údaji pro účely subjektu probíhat na základě vašeho svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu.

Tento formulář je zaměřen na získání takového souhlasu v souladu s platnými zákony, s přihlédnutím zejména k vašim právům jako subjektu údajů.

Kompletní informace o způsobech zpracování a jejich formách jsou obsaženy v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů, které byste si měli prostudovat.privacy statement which we invite you to review.

Upozorňujeme vás na skutečnost, že při neexistenci konkrétního souhlasu se zacházením s osobními údaji v souvislosti s poskytnutím odpovědi na předložený dotaz se žádná odpověď neposkytne.

Rovněž vás informujeme, že máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu com@euspa.europa.eu V takovém případě nedostanete žádnou odpověď na vaši žádost.

Na základě výše uvedených skutečností vás zdvořile žádáme o vyplnění níže uvedeného formuláře.

Formulář souhlasu:

Tímto poskytuji svůj informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů způsobem uvedeným v prohlášení o ochraně osobních údajů pro následující účely:

- Poskytnutí odpovědi na dotaz odeslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici on-line na internetových stránkách agentury GSA https://www.usegalileo.eu/CS/contact.html*

Prostudoval jsem si konkrétní prohlášení o ochraně osobních údajů a porozuměl jsem mu privacy statement*.

*Tato pole jsou povinná