Õigusteave – Autoriõigused

GSA töötleb kõiki isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumise kohta (praegu määrus (EL) 2018/1725).

Kuigi veebilehest enamikku saab sirvida ilma enda kohta teavet andmata, kogutakse ja töödeldakse mõnel juhul isikuandmeid (näiteks andmeid, mida on vaja meiega ühenduse võtmiseks). Asjakohased privaatsusteated iga töötlemistoimingu kohta on veebilehe vastavas osas. Nendes on vastutava töötleja ja andmekaitseametniku andmed, töötlemistoimingu eesmärk (eesmärgid), asjaomaste isikuandmete kategooriad, isikuandmete vastuvõtjate kategooriad, teie õigused andmesubjektina ning teave teie isikuandmete säilitamisaja kohta.

GSA peab seda veebipõhist andmebaasi üksnes teabeks. Kuigi veebikoha sisu koostamisel on võetud kõik meetmed, et vältida vigu ja/või ebatäpsusi, ei saa GSA tagada, et sisu täpsus, täielikkus või ajakohasus oleks tagatud. Esitatud sisu eesmärk ei ole seda kasutada kutseliseks ega õiguslikuks nõustamiseks. Konkreetsete ettevõtete või teatud tootjate toodete mainimine ei tähenda, et GSA neid heaks kiidab või soovitab, eelistades neid teistele sarnastele, mida ei mainita.

Veebilehte ning üldiselt selles sisalduvaid dokumente ja nende sisu esitatakse olemasoleval kujul, st nende olemasoleva õigusliku ja faktilise staatusega. Juurdepääs veebilehele ja selle mis tahes materjalidele toimub kasutaja ainuvastutusel ja ainukontrolli all. GSA ei vastuta kahju või muude nõuete või nõudmiste korral, mis tekivad ebaõigete, ebapiisavate või kehtetute andmete tõttu või mis tulenevad sisu kasutamisest, kopeerimisest või kuvamisest või on sellega seotud, Euroopa ja liikmesriigi õigusega lubatud ulatuses.

Sisu võib millal tahes muutuda ette teatamata.

Kui märkate vigu või ei nõustu oma toote loetlemisega sellel veebilehel, võtke palun meiega ühendust siin ja käsitleme teie märkust või eemaldame nimetatud sisu.