Pravna obavijest – Zaštita autorskih prava

Agencija za europski GNSS (GSA) obrađuje sve osobne podatke u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (trenutačno je to Uredba (EU) 2018/1725).

Iako najveći dio mrežnog mjesta možete pregledavati bez davanja ikakvih informacija o sebi, u nekim se slučajevima prikupljaju i obrađuju osobni podatci (kao što su podatci potrebni za kontaktiranje s nama). Izjave o privatnosti dostupne su za svaki postupak obrade u odgovarajućem dijelu našeg mrežnog mjesta. Te izjave o privatnosti sadržavaju podatke o voditelju obrade i službeniku za zaštitu podataka, svrhu odnosno svrhe postupka obrade, kategorije osobnih podataka koje se obrađuju, kategorije primatelja tih osobnih podataka, vaša prava u svojstvu ispitanika i informacije o razdoblju čuvanja vaših osobnih podataka.

GSA održava ovu internetsku bazu podataka samo u informativne svrhe. Iako su pri pripremi sadržaja mrežnog mjesta poduzete sve mjere kako bi se izbjegle pogreške i/ili netočnosti, GSA ne pruža nikakvo jamstvo u pogledu točnosti, potpunosti ili ažurnosti tih sadržaja. Ponuđeni sadržaji ne smiju se tumačiti kao stručni ili pravni savjeti. Navođenje određenih društava ili proizvoda određenih proizvođača ne znači da ih GSA odobrava ili preporučuje, dajući im prednost u odnosu na druge slične proizvode ili društva koji nisu navedeni.

Mrežno mjesto i općenito dokumenti i sve što oni sadržavaju stavljaju se na raspolaganje „u stanju u kojem jesu”, u njihovom stvarnom pravnom i de facto statusu. Pristup mrežnom mjestu i upotreba bilo kojeg sadržaja na njemu isključiva su odgovornost korisnika i pod njegovom su isključivom kontrolom. GSA nije odgovoran ni za kakvu štetu ili druga potraživanja ili zahtjeve koji su nastali kao rezultat netočnih, nedostatnih ili nevaljanih podataka ili su prouzročeni odnosno povezani s upotrebom, kopiranjem ili prikazivanjem sadržaja, u mjeri u kojoj to dopuštaju europski i nacionalni zakoni.

Sadržaj se može u bilo kojem trenutku izmijeniti bez prethodne obavijesti.

Ako primijetite bilo kakvu pogrešku ili se ne slažete s navođenjem svojeg proizvoda na ovom mrežnom mjestu, obratite nam se ovdje. Razmotrit ćemo vašu primjedbu ili ukloniti taj sadržaj.