Saziņai

Piekrišanas veidlapa persondatu apstrādei saistībā ar tiešsaistes saziņas veidlapu, kas pieejama GSA tīmekļa vietnē www.usegalileo.eu

Informācija par piekrišanas veidlapu:

Saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību Jūsu persondatus var apstrādāt tematā norādītajiem mērķiem, ja esat sniedzis(-gusi) brīvu, īpašu, informētu un nepārprotamu piekrišanu.

Šīs veidlapas mērķis ir saņemt šādu piekrišanu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, īpaši ņemot vērā Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Pilnīga informācija par apstrādes darbībām un to veidiem ir ietverta attiecīgajā privātuma paziņojumā, ko esat aicināts(-ta) izlasīt.

Vēršam Jūsu uzmanību uz faktu, ka, ja netiks saņemta īpaša piekrišana persondatu apstrādei saistībā ar atbildes sniegšanu uz iesniegto vaicājumu, atbilde netiks sniegta.

Mēs arī informējam Jūs, ka Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, rakstot uz e-pasta adresi com@euspa.europa.eu. Šādā gadījumā atbilde uz iesniegto vaicājumu netiks sniegta.

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, aicinām Jūs aizpildīt turpmāk norādīto veidlapu.

Piekrišanas veidlapa:

Ar šo sniedzu informētu piekrišanu savu persondatu apstrādei atbilstoši privātuma paziņojumā norādītajai kārtībai šādam mērķim:

- Atbildes sniegšanai uz vaicājumu, kas iesniegts, izmantojot saziņas veidlapu, kura pieejama tiešsaistē GSA tīmekļa vietnē https://www.usegalileo.eu/LV/contact.html*

Esmu izlasījis(-usi) un saprotu īpašo privātuma paziņojumu* .

*Obligāti aizpildāmi lauki.