Juridiskais paziņojums — autortiesības

GSA apstrādā visus personas datus atbilstoši piemērojamiem noteikumiem par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (šobrīd atbilstoši Regulai (ES) Nr. 2018/1725).

Lai gan jūs varat pārlūkot lielāko daļu tīmekļa vietnes, nesniedzot par sevi nekādu informāciju, dažos gadījumos personīgā informācija tiek apkopota un apstrādāta (piemēram, dati, kas vajadzīgi, lai ar mums sazinātos). Svarīgie privātuma paziņojumi par katru apstrādes operāciju ir pieejami tīmekļa vietnes attiecīgajā sadaļā. Šajos privātuma paziņojumos jums tiek sniegta informācija par pārzini un datu aizsardzības speciālistu, apstrādes darbības nolūku(-iem), attiecīgo personas datu kategorijām, šādu personas datu saņēmēju kategorijām, jūsu kā datu subjekta tiesībām, kā arī informācija par jūsu personas datu glabāšanas periodu.

GSA uztur šo tiešsaistes datubāzi tikai informatīviem nolūkiem. Kaut arī gatavojot tiešsaistes saturu ir darīts viss, lai izvairītos no kļūdām un/vai neprecizitātēm, GSA nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz satura statusa precizitāti, pilnīgumu vai atjaunināšanu. Sniegtais saturs nav paredzēts kā profesionāls vai juridisks ieteikums. Konkrētu uzņēmumu vai noteiktu ražotāju produktu pieminēšana nenozīmē, ka GSA tos apstiprina vai iesaka kā labākus par citiem līdzīga rakstura produktiem, kas netiek minēti.

Tīmekļa vietne un vispār dokumenti un tajos iekļautais saturs tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir” ar esošo juridisko un de facto statusu. Piekļuve tīmekļa vietnei un jebkuru tās materiālu izmantošana notiek tikai uz lietotāja ekskluzīvu atbildību un ar ekskluzīvi kontroli. GSA nav atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem vai citām prasībām vai prasījumiem, kas radušies nekorektu, nepietiekamu vai nederīgu datu rezultātā vai kas izriet vai ir saistīti ar satura izmantošanu, kopēšanu vai attēlošanu tādā mērā, kā to atļauj Eiropas un valstu tiesību akti.

Saturā jebkurā laikā var veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.

Ja jūs pamanāt kļūdas vai nepiekrītat sava produkta iekļaušanai šajā tīmekļa vietnē, lūdzam sazināties ar mums šeit un mēs ņemsim vērā jūsu komentāru vai izņemsim saturu.