Kuntatt

Formola ta’ kunsens dwar l-ipproċessar ta’ data personali fir-rigward tal-formola ta’ kuntatt online fuq is-sit web tal-GSA www.usegalileo.eu

Informazzjoni dwar il-formola ta’ kunsens:

Skont il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, l-ipproċessar tad-data personali tiegħek għall-iskopijiet li għalihom tkun qiegħda tiġi pproċessata jista’ jseħħ soġġett għall-kunsens liberu, speċifiku, infurmat u mhux ambigwu tiegħek.

L-għan ta’ din il-formola huwa li tiġbor tali kunsens f’konformità mal-liġijiet applikabbli, b’kunsiderazzjoni partikolari tad-drittijiet tiegħek bħala suġġett tad-data.

Informazzjoni sħiħa dwar l-operazzjonijiet ta’ pproċessar u l-modalitajiet tagħhom jinsabu fl-istqarrija ta’ privatezza rispettivali nistednuk tirrevedi.

Nixtiequ niġbdulek l-attenzjoni għall-fatt li fin-nuqqas ta’ kunsens speċifiku għall-ipproċessar ta’ data personali fir-rigward tal-għoti ta’ tweġiba għall-mistoqsija sottomessa, ma tingħata l-ebda risposta.

Nixtiequ ngħarrfuk ukoll li għandek id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tibgħat e-mail fuq dan l-indirizz com@euspa.europa.eu. F’dan il-każ, ma tingħata l-ebda tweġiba għall-mistoqsija sottomessa.

Abbażi ta’ dan ta’ hawn fuq, ġentilment nitolbok timla l-formola ta’ hawn taħt.

Formola ta’ kunsens:

Jien b’dan niddikjara l-kunsens infurmat tiegħi għall-ipproċessar tad-data personali tiegħi bil-modalitajiet indikati fl-istqarrija ta’ privatezza għall-iskop li ġej:

- L-għoti ta’ tweġiba għall-mistoqsija sottomessa permezz tal-formola ta’ kuntatt disponibbli online fuq is-sit web tal-GSA https://www.usegalileo.eu/MT/contact.html*

Jiena qrajt u fhimt l-istqarrija ta’ privatezza speċifika* .

*Dawn l-oqsma huma obbligatorji