Avviż legali – Drittijiet tal-awtur

Il-GSA tipproċessa d-data personali kollha f’konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data (attwalment ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725).

Għalkemm tista’ tibbrawżja fil-parti l-kbira tas-sit web mingħajr ma tagħti informazzjoni dwarek innifsek, f’xi każijiet tinġabar u tiġi pproċessata informazzjoni personali (bħal data meħtieġa biex tikkuntattjana). Id-dikjarazzjonijiet ta’ privatezza rilevanti huma disponibbli għal kull operazzjoni ta’ pproċessar fit-taqsima rispettiva tas-sit web. Dawn l-istqarrijiet ta’ privatezza se jagħtuk dettalji dwar il-kontrollur u l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, l-iskop(l-iskopijiet) tal-operazzjoni tal-ipproċessar, il-kategoriji tad-data personali kkonċernati, il-kategoriji ta’ riċevituri ta’ tali data personali, id-drittijiet tiegħek bħala suġġett tad-data u informazzjoni dwar il-perjodu ta’ żamma tad-data personali tiegħek.

Il-GSA żżomm din il-bażi tad-data online għal skopijiet ta’ informazzjoni biss. Filwaqt li ngħatat kull attenzjoni fit-tħejjija tal-kontenut tas-sit web biex jiġu evitati żbalji u/jew ineżattezzi, il-GSA ma tassumi l-ebda garanzija dwar l-eżattezza, il-kompletezza jew l-istatus aġġornat tal-kontenut. Il-kontenut ipprovdut mhuwiex maħsub biex jiġi interpretat bħala parir professjonali jew legali. Ir-referenza għal kumpaniji speċifiċi jew għal ċerti prodotti ta’ manifatturi ma timplikax li huma approvati jew rakkomandati mill-GSA bi preferenza għal oħrajn ta’ natura simili li mhumiex imsemmija.

Is-sit web, u ġeneralment id-dokumenti u kwalunkwe ħaġa fih huma offruti “kif inhu”, fl-istatus legali u de facto kif inhuma. L-aċċess għas-sit web u l-użu ta’ kwalunkwe materjal tiegħu għandu jsir taħt ir-responsabbiltà unika u esklużiva u l-kontroll esklużiv tal-utent. Il-GSA m’għandha tkun responsabbli għall-ebda tip ta’ danni jew pretensjonijiet oħra jew talbiet magħmula bħala riżultat ta’ data mhux korretta, insuffiċjenti jew invalida, jew li jirriżultaw minn jew f’konnessjoni mal-użu, l-ikkupjar, jew il-wiri tal-kontenut, sa fejn permess mil-liġijiet Ewropej u nazzjonali.

Il-kontenut jista’ jkun soġġett għal tibdil fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel.

Jekk issib xi żbalji jew ma taqbilx li l-prodott tiegħek jiġi elenkat fuq dan is-sit web, jekk jogħġbok ikkuntattjana hawnhekk u aħna nindirizzaw il-kumment tiegħek jew inneħħu l-kontenut.