Κατάλογος επιλογών:

 

Τι είναι τα cookies

Για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου ενδέχεται να εγκαταστήσουμε στη συσκευή σας –με τη συγκατάθεσή σας– μικρά αρχεία δεδομένων που αποκαλούνται “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δημιουργούνται από τους ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης. Τα εν λόγω αρχεία κειμένου μπορούν να εγκατασταθούν στις συσκευές των χρηστών από τον ιστότοπο που επισκέπτονται («cookies πρώτου μέρους»/first party cookies) ή από ιστότοπο διαφορετικό από αυτόν που επισκέπτεσθε («cookies τρίτου μέρους»/third party cookies). Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής (opt-in) ή άρνησης της εγκατάστασης cookies, τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας και τον σκοπό της χρήσης τους παρέχονται παρακάτω.

Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αποκλεισμού (opting-out) των cookies (εφόσον έχετε ήδη επιλέξει την αποδοχή τους).

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies: «μόνιμα cookies πρώτου μέρους» (first-party persistent cookies), «cookies επίσκεψης» (session cookies) και «cookies κοινωνικών δικτύων» (social media cookies).

Τα «μόνιμα cookies πρώτου μέρους» επιτρέπουν την παρακολούθηση των ακόλουθων πληροφοριών των επισκεπτών του ιστότοπού μας:

 • Διεύθυνση IP (ανώνυμα)
 • Τόπος: χώρα, περιφέρεια, πόλη, κατά προσέγγιση γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος (εντοπισμός γεωγραφικής θέσης)
 • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης (επίσκεψη στον ιστότοπο)
 • Τίτλος της εμφανιζόμενης σελίδας (τίτλος σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της εμφανιζόμενης σελίδας (URL σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της σελίδας από την οποία έγινε μεταφορά στην τρέχουσα σελίδα (URL παραπέμπουσας σελίδας)
 • Ανάλυση οθόνης της συσκευής του χρήστη
 • Τοπική ώρα στη ζώνη ώρας των επισκεπτών
 • Αρχεία που επιλέχθηκαν και τηλεφορτώθηκαν (τηλεφόρτωση)
 • Σύνδεσμοι που επιλέχθηκαν σε εξωτερικό πεδίο (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Χρόνος δημιουργίας σελίδων (ο χρόνος που χρειάζεται για την εμφάνιση ιστοσελίδων από τον δικτυακό εξυπηρετητή και για την τηλεφόρτωσή τους από τον επισκέπτη: ταχύτητα σελίδας)
 • Κύρια γλώσσα του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (κεφαλίδα αποδοχής γλώσσας)
 • Έκδοση του προγράμματος περιήγησης, προσθήκες (PDF, Flash, Java, …) για το πρόγραμμα περιήγησης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό συσκευής (κεφαλίδα παράγοντα χρήστη)
 • Γλώσσα της σελίδας που επισκεφθήκατε
 • Εκστρατείες
 • Αναζήτηση στον ιστότοπο
 • Εκδηλώσεις

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν κοινοποιούνται σε κανέναν άλλο φορέα για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, τα προαναφερόμενα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό συγκεκριμένου επισκέπτη.

Τα «cookies πρώτου μέρους» δημιουργούνται από τον ιστότοπό μας και επιτρέπουν:

 • την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου μας,
 • τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τον GSA για τη βελτίωση των λειτουργιών του ιστοτόπου του – για τον σκοπό αυτόν, ο GSA χρησιμοποιεί τη Google Analytics (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται παρακάτω);
 • λειτουργίες ανταλλαγής πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο όρος 'μόνιμα' σημαίνει ότι τα εν λόγω cookies έχουν ημερομηνία λήξης (13 μήνες), μετά την οποία διαγράφονται αυτομάτως από τη συσκευή του χρήστη.

Τα ‘cookies επίσκεψης’ δεν περιέχουν δεδομένα - εγκαθίστανται για όσο χρόνο διαρκεί η επίσκεψη του χρήστη (χρόνος περιήγησης του ιστότοπου). Τα εν λόγω cookies είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των παλαιότερων επιλογών του επισκέπτη κάθε φορά που αποκτά νέα πρόσβαση στον ιστότοπο.

Cookies κοινωνικών δικτύων’: Ο GSA δραστηριοποιείται στις πλατφόρμες τεσσάρων κοινωνικών δικτύων. Η παρουσία μας στις κοινότητες του Twitter, του Facebook, του YouTube και του LinkedIn ενισχύει την παρουσία και την προβολή μας στο Διαδίκτυο.

 • Όταν περιηγείστε τον ιστότοπό μας, δεν εγκαθίστανται cookies με την εμφάνιση των συνδέσμων στους διαύλους που διαθέτουμε στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο του GSA, τα οποία αναφορτώνουμε (ενσωματώνουμε) στη σελίδα μας στο YouTube. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε συνδέσμους από τον ιστότοπό μας στο Twitter, το Facebook και το Linkedln.
 • Τα βίντεο του GSA που διατίθενται στον ιστότοπό μας έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν από τον δίαυλό μας στο YouTube με την ενεργοποίηση της λειτουργίας ενισχυμένης προστασίας απορρήτου. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ενσωματώνουμε στον ιστότοπό μας βίντεο από τον δίαυλό μας στο YouTube χωρίς cookies.
 • Τα βίντεο που παρακολουθείτε στον δίαυλό μας στο YouTube συμμορφώνονται προς την πολιτική του YouTube για τα cookies και την προστασία του απορρήτου, επί της οποίας δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο. Προτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση cookies από το YouTube, καμία σχετική εγκατάσταση δεν πραγματοποιείται.
 • Ομοίως, επιλέγοντας το εικονίδιο του Facebook ή του LinkedIn στον ιστότοπό μας, θα ανακατευθυνθείτε στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι εφαρμόζουν τη δική τους - πέραν του δικού μας ελέγχου - πολιτική για τα cookies και την προστασία του απορρήτου.
 • Η εμφάνιση ενημέρωσης του Twitter στον ιστότοπό μας χρησιμοποιεί ένα στοιχείο που δεν περιέχει cookies. Eπιλέγοντας το εικονίδιο του Twitter στον ιστότοπό μας, θα ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο του Twitter, ο οποίος εφαρμόζει τη δική του - πέραν του δικού μας ελέγχου - πολιτική για τα cookies και την προστασία του απορρήτου.

 

Αποδοχή cookies

Όταν ο επισκέπτης αποκτά για πρώτη φορά πρόσβαση στον ιστότοπό μας, έχει δικαίωμα να αποδεχτεί (“Αποδέχομαι τη χρήση cookies”) ή να αρνηθεί (“Αρνούμαι τη χρήση cookies”) την εγκατάσταση cookies.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies: Με την επιλογή αυτή ο επισκέπτης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση όλων των cookies που χρειάζονται για:

 • τη βέλτιστη λειτουργία του ιστότοπου
 • τη λειτουργία ανταλλαγής πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων
 • τη συλλογή στατιστικών στοιχείων

Αρνούμαι τη χρήση cookies: : Με την επιλογή αυτή ο επισκέπτης αρνείται να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα cookies. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίσταται μόνον ένα cookie επίσκεψης. Πρόκειται για ένα τεχνικής φύσεως cookie, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι η υπενθύμιση των παλαιότερων επιλογών του επισκέπτη. Το cookie αυτό εγκαθίσταται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη (χρόνος περιήγησης του ιστότοπου) και διαγράφεται αυτομάτως μετά τη λήξη της. Η επιλογή της μη αποδοχής cookies δεν εμποδίζει την πλοήγησή σας στον ιστότοπο.

Παράλειψη επιλογής: Αν ο επισκέπτης δεν αποδεχθεί ούτε αρνηθεί την εγκατάσταση cookies, ο ιστότοπος εκλαμβάνει τη στάση του ως άρνηση εγκατάστασης cookies και όλες οι σχετικές λειτουργίες αναστέλλονται έως ότου γίνει κάποια επιλογή. Κανένα cookie δεν εγκαθίσταται στις συσκευές του επισκέπτη εάν αυτός δεν έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του επιλέγοντας το εικονίδιο “Αποδέχομαι τη χρήση cookies”.

 

Αποκλεισμός cookies

Εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί την εγκατάσταση cookies, έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αλλάξει γνώμη και να επιλέξει τον αποκλεισμό τους. Εάν επιθυμούν να αποκλείσουν τη χρήση cookies, οι επισκέπτες πρέπει να διαγράψουν όλα τα cookies από τον φυλλομετρητή τους. Ωστόσο, εάν προβείτε στην ενέργεια αυτή, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόζετε ορισμένες προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ενώ ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην παρέχονται. Κάθε φυλλομετρητής έχει ελαφρώς διαφορετικό σύστημα από τους άλλους – βλ. κατωτέρω ορισμένα παραδείγματα:

 • Για το Chrome επιλέξτε: Settings ›Privacy and Security › Clear browsing data › Επιλέξτε “Cookies and other site data”
 • Για το Internet Explorer επιλέξτε: Safety› Delete Browsing History › Επιλέξτε “Cookies and website media” › Κάντε κλικ στην επιλογή “Delete”
 • Για το Microsoft Edge επιλέξτε: Settings › Clear Browsing Data › Επιλέξτε “Cookies and saved website data” › Κάντε κλικ στην επιλογή “Clear”.
 • Για το Firefox επιλέξτε: Options ›Privacy and Security ›Cookies and Site Data › Κάντε κλικ στην επιλογή “Clear data”
 • Για το Safari επιλέξτε: Preferences ›Privacy › Cookies and website data › Κάντε κλικ στην επιλογή “Manage Website Data” (Mac) ή “Remove All Website Data”. (Windows), › Επιλέξτε “Remove All” για να διαγράψετε όλα τα cookies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies στους διάφορους φυλλομετρητές που ενδέχεται να επισκεφθείτε διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aboutcookies.org/

 

Επιλογή «χωρίς παρακολούθηση» (Do not track)

Το «Do not track» («χωρίς παρακολούθηση» είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους επισκέπτες να αρνηθούν τη συγκατάθεσή τους στην καταγραφή της δραστηριότητάς τους από τους ιστότοπους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, διαφημιστικών δικτύων και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Do not track» κατευθείαν στον φυλλομετρητή σας. Η υπηρεσία Google Analytics δεν παρακολουθεί τους χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει την εν λόγω επιλογή στους φυλλομετρητές τους.

 

Google Analytics

Ο δικτυακός τόπος του GSA χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για να καταγράφει τις προαναφερθείσες πληροφορίες επισκεπτών. Για τον σκοπό αυτό, τα προαναφερθέντα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει στην αποδοχή cookies) διαβιβάζονται στην Google Inc. Οι διευθύνσεις IP των επισκεπτών ανωνυμοποιούνται από τον δικτυακό τόπο του GSA προτού διαβιβαστούν στην Google Inc. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η ανωνυμία των επισκεπτών που έχουν επιλέξει να κάνουν χρήση όλων των λειτουργιών του δικτυακού τόπου. Η διαβίβαση σε χώρες εκτός ΕΕ πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ανωνυμοποίησης.

Η υπηρεσία Google Analytics έχει θέσει σε εφαρμογή μια λειτουργία ελέγχου της διατήρησης των δεδομένων. Η εν λόγω λειτουργία παρέχει στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης των δεδομένων που αποθηκεύονται στον λογαριασμό της Google Analytics. Ο GSA επέλεξε περίοδο διατήρησης διάρκειας 26 μηνών. Όλα τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στους εξυπηρετητές της Google διαγράφονται μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου.