Kontakt

Formulár súhlasu týkajúci sa spracovania osobných údajov v súvislosti s online kontaktným formulárom na webovom sídle agentúry GSA www.usegalileo.eu

Informácie o formulári súhlasu:

Podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov môže k spracovaniu vašich osobných údajov na účely uvedené v predmete dôjsť len na základe vášho slobodného, špecifikovaného, informovaného a jednoznačného súhlasu.

Cieľom tohto formulára je získať takýto súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi, s osobitným zohľadnením vašich práv ako dotknutej osoby.

Upriamujeme Vašu pozornosť na to, že v prípade neexistencie osobitného súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s poskytnutím odpovede na položenú otázku sa žiadna odpoveď neposkytne.

Upriamujeme Vašu pozornosť na to, že v prípade neexistencie osobitného súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s poskytnutím odpovede na položenú otázku sa žiadna odpoveď neposkytne.

Zároveň vás informujeme, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas tak, že nám zašlete e-mail na túto e-mailovú adresu: com@euspa.europa.eu. V takom prípade nebude na predloženú otázku zaslaná žiadna odpoveď.

Na základe uvedeného si vás dovoľujeme požiadať, aby ste vyplnili nasledujúci formulár.

Formulár súhlasu:

Týmto poskytujem svoj informovaný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o ochrane osobných údajov na tento účel:

- Poskytnutie odpovede na otázku predloženú prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii online na webovom sídle GSA https://www.usegalileo.eu/SK/contact.html*

Prečítal/-a som si osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov* a porozumel/-a som mu.

*Tieto polia sú povinné