Menu rapide:

 

Čo sú súbory cookie?

Na zjednodušenie fungovania nášho webového sídla môžeme – na základe súhlasu návštevníkov – ukladať do vášho zariadenia malé dátové súbory, ktoré sa volajú cookie.

Súbory cookie sú kúsky textu generovaného webovými službami, ktoré používateľ navštívil. Tieto textové súbory môžu byť nastavené na zariadeniach používateľov webovým sídlom, ktoré práve navštevujú (súbory cookie hostiteľskej domény) alebo odlišným webovým sídlom od toho, ktoré práve navštevujú (súbory cookie iných domén).

Ďalej sú uvedené informácie o rozhodnutí povoliť (tzv. opt in) alebo odmietnuť uloženie súborov cookie, druhoch súborov cookie, ktoré používa naše webové sídlo, a o ich účele.

Nachádzajú sa tam aj informácie o možnosti rozhodnúť sa odmietnuť používanie súborov cookie (ak ste už ich používanie povolili).

 

Ako používame súbory cookie?

Na webovom sídle sa používajú tieto druhy súborov cookie: trvalé súbory cookie hostiteľskej domény, súbory cookie relácie a súbory cookie sociálnych médií.

«Trvalé súbory cookie hostiteľskej domény» umožňujú sledovať ďalej uvedené informácie o návštevníkoch nášho webového sídla:

 • IP adresa (anonymizovaná);
 • Poloha: krajina, región, mesto, približná zemská šírka a dĺžka (Geolocation);
 • Dátum a čas žiadosti (návšteva sídla);
 • Názov prezeranej stránky (Page Title);
 • URL adresa prezeranej stránky (Page URL);
 • URL adresa stránky, ktorá bola prezeraná pred súčasnou stránkou (Referrer URL);
 • Rozlíšenie obrazovky zariadenia používateľa;
 • Čas v miestnom časovom pásme návštevníka;
 • Súbory, na ktoré sa kliklo a ktoré boli prevzaté (Download);
 • Odkazy na externú doménu, na ktorú sa kliklo (Outlink);
 • Čas generovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové stránky a potom ich návštevník prevzal: rýchlosť stránky) (Page speed);
 • Hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language);
 • Verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java, ...), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent);
 • Jazyk navštívenej stránky;
 • Kampane;
 • Vyhľadávanie na stránkach;
 • Podujatia.

Zhromaždené údaje nebudú poskytované žiadnym iným organizáciám na marketingové účely, účely prieskumu trhu ani na komerčné účely. Okrem toho uvedené údaje nemôžu byť použité na identifikáciu konkrétneho návštevníka.

Súbory cookie hostiteľskej domény vytvára webové sídlo a umožňujú:

 • správne fungovanie webového sídla,
 • agentúre GSA získavať štatistiku na zlepšenie funkcií webového sídla – na tento účel GSA používa Google Analytics (viac informácií sa nachádza ďalej);
 • funkcie zdieľania na sociálnych médiách.

'Trvalé' znamená, že platnosť týchto súborov uplynie po trinástich (13) mesiacoch, potom sú automaticky odstránené zo zariadení používateľov.

Súbory cookie ‘relácie’ neobsahujú žiadne údaje – sú uložené počas trvania relácie používateľa (čas strávený prehliadaním webového sídla). Tieto súbory cookie sú potrebné na zachovanie výberu návštevníka pri prístupe na webové sídlo.

Súbory cookie sociálnych médií’: Agentúra GSA je aktívna na štyroch platformách sociálnych médií. Naša prítomnosť v komunitách sietí Twitter, Facebook, YouTube a LinkedIn posilňuje našu prítomnosť a viditeľnosť online.

 • Webové sídlo neukladá súbory cookie pri zobrazení odkazov na naše kanály sociálnych médií, keď si prezeráte naše webové sídlo.
 • Môžete pozerať videá agentúry GSA, ktoré nahrávame (vkladáme) z našej stránky YouTube. Môžete tiež sledovať odkazy z nášho webového sídla na siete Twitter, Facebook a LinkedIn.
 • Videá agentúry GSA na našom webovom sídle sú vložené z nášho kanálu YouTube s povoleným režimom ochrany súkromia. Vďaka tomu je možné vkladať videá z nášho kanálu YouTube na naše webové sídlo bez súborov cookie.
 • Na videá prezerané na našom kanáli YouTube sa vzťahujú vlastné zásady používania súborov cookie a ochrany osobných údajov siete YouTube, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Nedochádza k inštalovaniu súborov cookie zo siete YouTube, kým povolíte súbory cookie siete YouTube.
 • Podobne platí, že ak kliknete na tlačidlo siete Facebook alebo LinkedIn na našom webovom sídle, budete presmerovaný na sídla LinkedIn a Facebook, ktoré majú svoje vlastné zásady používania súborov cookie a ochrany osobných údajov, nad ktorými nemáme kontrolu.
 • Zobrazenie príspevkov z nášho Twittera na tomto webovom sídle je zložka bez súborov cookie. Ak kliknete na ikonu siete Twitter na tomto webovom sídle, budete presmerovaný na stránky siete Twitter, ktoré majú vlastné zásady súborov cookie a ochrany osobných údajov.

 

Povolenie súborov cookie

Pri prvej návšteve webového sídla je návštevníkovi ponúknutá možnosť, aby si vybral, či povolí (“Áno, súhlasím”) alebo odmietne (“Odmietnuť súbory cookie”) ukladanie súborov cookie.

Prijať súbory cookie: Ak návštevník klikne na túto možnosť, dáva súhlas s ukladaním všetkých súborov cookie pre:

 • optimálne fungovanie webového sídla,
 • funkciu zdieľania so sociálnymi médiami,
 • zhromažďovanie štatistík.

Odmietnuť súbory cookie: Ak návštevník klikne na túto možnosť, nedáva súhlas s ukladaním žiadnych z uvedených súborov cookie. V takom prípade sa ukladá len cookie relácie. To je technický súbor cookie, ktorého hlavným účelom je zapamätať si výber rozhodnutia návštevníkov. Tento súbor cookie je uložený počas relácie používateľa (čas strávený prezeraním webového sídla) a bude automaticky vymazaný, keď uvedená relácia uplynie. To, že sa rozhodnete neprijať súbory cookie, vám v nijakom prípade nebude brániť v prezeraní webového sídla.

Nebol urobený žiadny výber: Ak návštevník nepovolí súbory cookie, ani ich neodmietne, webové sídlo k tomu pristupuje ako k odmietnutiu ukladania súborov cookie a všetky súvisiace funkcie sú pozastavené, kým nie je urobený výber. Do zariadení návštevníkov sa neukladajú žiadne súbory cookie, pokiaľ to používateľ nepovolí kliknutím na možnosť “Áno, súhlasím”.

 

Odmietnutie súborov cookie

Ak už návštevník povolil ukladanie súborov cookie, vždy môže toto rozhodnutie zmeniť a ich použitie odmietnuť. Aby návštevník mohol odmietnuť používanie súborov cookie, musí ich všetky vymazať zo svojho prehliadača. Ak to urobí, možno bude musieť manuálne nastavovať určité preferencie vždy, keď navštívi nejakú stránku, pričom niektoré služby a funkcie nemusia fungovať. Každý prehliadač má mierne odlišný systém – pozrite si ďalej niekoľko príkladov:

 • Ak používate Chrome, choďte na: Nastavenia › Ochrana súkromia a zabezpečenie › Vymazať údaje prehľadávania › Vybrať „Súbory cookie a iné údaje lokality“
 • Ak používate Internet Explorer, choďte na: Bezpečnosť › Odstrániť históriu prehľadávania › Vybrať „Súbory cookie a údaje webovej lokality“ › Kliknúť na „Odstrániť“
 • Ak používate Microsoft Edge, choďte na: Nastavenia › Vymazať údaje prehľadávania › Vybrať „Súbory cookie a uložené údaje webových lokalít“ › Kliknúť na „Vymazať“.
 • Ak používate Firefox, choďte na: Možnosti › Súkromie a bezpečnosť › Súbory cookie a údaje lokality › Kliknúť na „Vymazať údaje“
 • Ak používate Safari, choďte na: Preferencie › Súkromie › Súbory cookie a údaje webového sídla › Kliknúť na „Spravovať údaje webového sídla (Mac) alebo „Odstrániť všetky údaje webového sídla“. (Windows) › Vybrať „Odstrániť všetky“ a vymazať tak všetky súbory cookie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vymazať súbory cookie v rôznych prehliadačoch, môžete navštíviť webové sídlo https://www.aboutcookies.org/

 

Možnosť Nesledovať

Funkcia Nesledovať umožňuje návštevníkom odmietnuť sledovanie ich aktivít webovými sídlami na akýkoľvek účel vrátane používania analytických služieb, reklamných sietí a sociálnych platforiem. Možnosť Nesledovať môžete zapnúť priamo vo svojom webovom prehliadači. Google Analytics nebude sledovať používateľov, ktorí povolili túto možnosť na svojich webových prehliadačoch.

 

Google Analytics

Webové sídlo GSA používa Google Analytics na sledovanie už opísaných informácií o návštevníkoch. Na tento účel sa uvedené údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie (v prípade, že užívateľ súhlasil s ich použitím) prenášajú do spoločnosti Google Inc. IP adresy návštevníkov sú anonymizované webovým sídlom GSA pred ich odoslaním do spoločnosti Google Inc. Chráni sa tak anonymita návštevníkov, ktorí sa rozhodli pre úplné funkcie webového sídla. K odoslaniu údajov do krajín mimo EÚ dochádza výlučne po ich anonymizácii.

Google Analytics zaviedol funkciu kontroly uchovávania údajov. Táto funkcia poskytuje majiteľom webového sídla flexibilitu pri vymedzovaní obdobia uchovávania údajov uložených na účte Google Analytics. Agentúra GSA sa rozhodla pre obdobie uchovávania 26 mesiacov, pričom všetky údaje sú po tomto období zo serverov Google odstránené.